DataCenterKoeling

Groene koeling

Ecoracks datacenter maakt gebruik van een extreem groen concept voor de koeling. Dit koelconcept is ontwikkeld door DataCenterKoeling en is revolutionair binnen de datacenter wereld. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vermeld het koelconcept van DataCenterKoeling zeer uitvoerig in hun nieuwe factsheet en Brochure (NL) /Brochure (ENG).

Het concept DataCenterKoeling reduceert het energieverbruik fors ten opzichte van traditionele koelsystemen. Het gevolg: geen investering in een koelmachine, een optimale besparing aan energie, op een uiterst duurzame manier.
In de brochure, hoofdstuk 2 en 3, wordt een inhoudelijke beschrijving van het 80% energiebesparende koelconcept DataCenterKoeling gegeven. Gedurende het grootste deel van het jaar wordt er direct gekoeld met buitenlucht.

koelbokken-buitenlucht

Gedurende het grootste deel van het jaar wordt er direct gekoeld met buitenlucht. Natuurlijk is filtering hier van groot belang. Wij maken dan ook gebruik van hoogwaardige filters om de beste kwaliteit lucht te garanderen zonder concessies te doen aan het groene concept.

Een klein deel van het jaar moet de buitenlucht worden bij gekoeld om de gewenste temperatuur te bereiken. Dit gebeurd middels een koelblok waarin water wordt gesproeid. De te koelen lucht die op dat moment door het koelblok wordt geblazen zal daarbij tijdens het doorstromen door het koelblok afgekoeld worden. Zo wordt alsnog de gewenste temperatuur bereikt.

Dit systeem maakt geen gebruik van milieu onvriendelijke koelmiddelen. Met het oog op de toekomst is deze keus logisch. Verschillende koude middelen zijn ondertussen al verboden. Systemen die hiervan gebruik maken moeten worden aangepast of zelfs vervangen. In de nabije toekomst kan worden verwacht dat steeds meer koude middelen niet meer zullen worden toegestaan. De koeltechniek van dit datacenter is dus 100% klaar voor de toekomst.

Tevens is het voor u een Unique selling point naar uw klanten toe dat uw apparatuur in zo’n milieu vriendelijke omgeving draait.

Middels PUE wordt de energie efficiëntie van een datacenter gemeten. Aangezien het doel van EcoRacks is een duurzaam datacenter te zijn en een groene dienstverlening na te streven, zijn wij erg open over de door ons behaalde waardes. De energie verbruiken worden gemeten met geijkte meters, en de gehanteerde methode van PUE berekening wordt door de overheid gestimuleerd wordt middels het SMK keurmerk voor klimaatbeheersing in datacenters.